חשמל קומפקטי מערכות צבאיות

דרישות למערכת אספקת כוח שנראו בתחילה בלתי ניתנות להשגה הביאו בסופו של דבר לפתרון של חשיבה מחוץ לקופסא.

למערכת הכוח בהספק מוצא 400 קילוואט הוקצו נפח ומשקל מזעריים, קטנים בהרבה מהמקובל. מערכת הגנרטור שנבחרה בסופו של דבר מתבססת על מנוע Cummins דגם QSX15 המציג דחיסות הספק מהגבוהות בתעשייה, מערכת קירור כפולה שהתקנה בצורה אופקית מעל צמדת הגנרטורמחולל עם צמד מניפות המונעות ע"י מנועים הידראוליים המוזנים ממשאבה הידראולית המונעת מיציאת הכוח הקדמית של המנוע מבטיחים גם הם חסכון במשקל לעומת החלופה של הנעה במנועים חשמליים