בישיבת מיר בירושלים

על גג המבנה מותקנות 2 מערכות דיזל גנרטורים מדגם
C900D5 בהספק מוצא של 900 קו"א כל אחת.

2 המערכות פועלות בסנכרון עם בקר סנכרון מרכזי תוצרת קמינס מדגם
MC150-4  הכולל אפשרות להשאלת עומסים במקרה של עומס יתר.

בגלל הצפיפות באזור דגש מיוחד ניתן למערכות ההשתקה של המבנה ומערכת 
פליטת הגזים

רמת הרעש מחוץ לחדר הנה פחות מ 50 דציבלים וללא העברת רעידות למבנה 
בזכות רצפה צפה שהותקנה במקום ובולמים מיוחדים שסופקו עם הדיזל גנרטור.

למרות שסופקו 2 יחידות בעלות מנוע דיזל "ירוק" מנוע נקי הותקנו בנוסף בקו צנרות הפליטה זוג ממירים קטליטיים המפחיתים משמעותית את 
רמת המזהמים הנפלטים ממנוע הדיזל