מוסך שדה

מחלקת שירות שדה

במסגרת השירותים שמציע המוסך המרכזי, מתפעלת החברה מחלקת שירות שדה, שבמסגרתה מתקיים מוסך נייד, היודע לתת פתרונות לציוד שאין באפשרותו להגיע למוסך המרכזי.
מערך השירות מתופעל ויכול להציע פתרונות 24 שעות ביממה.

לשרות השדה מספר ניידות שרות המשמשות כמוסך נייד המכסה את כל חלקי הארץ.