3 תחנות שאיבה

בכל תחנת שאיבה 2 דיזל גנרטורים בהספק של 2500 קו"א ו 150 קו"א.הכוללים מערכת סנכרון לעברה שקטה ועבודה במקביל לחח"י.
בכל תחנת שאיבה מערך תקשורת מתוכם ומערך  סולר הכולל מיכל סולר תת קרקעי ומיכל יומי