מחלקת הדרכה

החברה מתחזקת חדרי הדרכה הבנויים לפי תקן היצרן ומעניקים הדרכה בשפה העברית, אך על פי תכנים מקורייםשל היצרים בחו"ל ובשיתוף אבזרי הדרכה מקצועים של היצרנים (סימולטורים, מחשבי מנוע, ספרות טכנית ומצגות).

הקורסים מתבצעים בארץ בחדרי הדרכה (חדר הדרכה מעשי ועיוני) והמסיימים את הקורסים זכאים לתעודה מקורית מטעם היצרן.

הקורסים שהחברה מספקת מתייחסים לכל סוגי הציוד הנמכרים, וניתנים ברמות שונות: מרמת השימוש והתפעול ועד לרמת האחזקה והתחזוקה. החברה רשאית להסמיך מוסכים של לקוחות.